top of page

Xidmət Yolunda Addımlayarkən

......səmərəsizdir; bu ruhani yol başqaları ilə birlikdə gedilməlidir. Bu yolda bəhailər bir-biri ilə sevgi, yardım, birlik və təşviq mübadiləsi edir; özünü haqlı saymaq meylinə şüurlu şəkildə müqavimət göstərilir; təvazökarlıq inkişafın zəruri şərtidir. Bu yolla gedən şəxs mükəmməllik iddiasına düşə bilməz.

 

Hər bir bəhaidən Həzrət Bəhaullahın təsvir etdiyi meyarları öz həyatında əks etdirmək üçün, onlar nə qədər çətin olsa da, gündəlik səylər qoymaq tələb olunur; Bu mövzuda Bəhai inancları, o cümlədən, insan ruhu, dua, meditasiya, ruhani keyfiyyətlərin inkişafı barədə daha dərin və hərtərəfli izahatı “Bəhailər nəyə inanırlar” bölməsində “Ruhun həyatı” hissəsində tapmaq olar.

bottom of page