top of page

Yeniyetmələrin Proqramının Məqsədi

 

.....Bunu təmin etmək üçün isə dörd təməl vasitədən istifadə olunur:

 

Kurikulum kitabları

Cəmiyyətə xidmət layihələri, sənət fəaliyyətləri və idman fəaliyyətləri. Kurikulum Kitabları Dünyanın müxtəlif yerlərindəki sosial-iqtisadi inkişafı məqsəd qoyan vəqf və institutlar tərəfindən hazırlanan tədris planı kitabları, yeni gənclərin möhkəm bir xarakter yaratmaq üçün ehtiyac duyduğu ərdəm və anlayışları hekayələr və bunlarla əlaqəli təlimlər köməyi ilə izah edər. Kurikulum ehtiva etdiyi təlimlər yeni gənclərin yaşıdları ilə azadca anlayış, inkişaf və birlikdə həqiqəti araşdırmalarına fürsət verir.

 

Yeni gənclik proqramlarında işlənən kitablardan bəziləri bunlardır:

 

1) Təyid Nəsimləri- Musonda və məktəb tətili üçün yanına gələn əmisi oğlu Rose hekayəsini izah edir. Musonda 13 yaşına yeni girmişdir, Rose isə Musondadan bir neçə yaş böyükdür. Hekayə boyunca mövcud olan əsas fikirlərdən biri səy göstərmək və təsdiq etməkdir. Kitab boyunca cümlə quruluşu və axışı cəhətdən müəyyən səviyyədə bir sadəlik olsa da çətin sözlərin istifadəsindən qaçınılmamışdır. Belə sözləri fərqli bağlamlara yerləşdirərək və mənalarını təlimlər yolu ilə ortaya çıxararaq kitab, söz bazasını inkişaf etdirir və oxuma-yazma bacarıqlarını gücləndirər. Kitab daha böyük gənclər üçün də uyğundur.

 

2) Ümid İşartıları- Kitab, dünyadakı vətəndaş müharibəsi ortasında yaşayan gənc insanların qarşı-qarşıya qaldıqları çətinliklərə cavab olaraq yazılmışdır. Kitab Kibominin hekayəsini izləyir. Kibomi, ana və atasının kiçik kəndlərində öldürülməsindən sonra başqa bir qəsəbədə olan bacısını axtaran 12 yaşında bir oğlandır. Hər dərs, cəmiyyətdə iş başında olan gücləri anlama qabiliyyətini və inanc ilə hərəkət arasındakı uyğunlaşmanı inkişaf etdirən bir sıra sual və fəaliyyət daxildir. Kitab 11 yaşından 13 və ya 14 yaşına qədər olan gənclər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 

3) Doğru Yolda Getmək- Əhvalatlar, əxlaqi anlayışları bir nəsildən sonrakına köçürmək üçün ənənəvi bir vasitə halına gəlmişdir. Doğru Yolda Getmək fərqli ənənələrdən 20 hekayəni bir araya gətirərək bu ənənədən faydalanır. Hər kekayə nisbətən qısadır. Anlamağı irəlilətmək, söz dağarcığı inşa etmək və əxlaqi Prosessual inkişaf etdirmək üçün nəzərdə bir sıra tapşırıq, bu əhvalatları izləyir. Ayrıca əzbərlənəcək qısa sitatlar da mövcuddur. Kitab ümumiyyətlə 12 yaşdan yuxarılar üçündür.

 

4) Sözün Gücüdən İstifadə Edilməsi- Kitabın məqsədi ifadə gücünü inkişaf etdirmək və həmçinin söz və hərəkətin əxlaqi mənalarını araşdırmaq olan 20 oxuma parçasından ibarətdir. Hər parça dil bacarıqları üçün tapşırıqlarla tamamlanmışdır. Oxuma parçaları başlanğıcda sadədir, ancaq getdikcə həm düşüncə, həm də dil baxımından mürəkkəbləşər. İlk parça Alegria adında kiçik bir qəsəbədə yaşayan Diego və gənclik qrupunu tanıdır. Yaxınlardakı institutdan Elsa adında bir gəncin köməyi ilə qrup, ictimai dəyişmə məxluqatda aydın sözlərin və saf əməllərin gücü üzərində düşünür. Kitab 14 yaş ətrafındakı gənclər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 

5) Ədədləri Düşünmək- Kitab, müəllimləri köməyi ilə düzgünlük, çoxluqlar, mənfi və irrasional ədədlər kimi riyazi anlayışları araşdıran, kiçik bir kənddə yaşayan bir qrup sinif yoldaşının söhbətlərinə daxildir. Müzakirələri boyunca qrup bu anlayışların gündəlik həyatdakı tətbiqlərini düşünür, bunu edərkən də ədalət, xidmət və inkişafın mənasını araşdırır. Beləcə kitab, gənc insanların yalnız ətraflarındakı gerçəklik haqqında riyazi ifadələr istifadə qabiliyyətlərini irəlilətmələrinə deyil, eyni zamanda dünya haqqındakı ifadələrin ictimai ölçüsünü da düşünmələrinə köməkçi olmağı məqsəd qoyub. Kitab 11 yaş və yuxarı gənclər üçün hazırlanmışdır.

 

6) Mükəmməlliyi Öyrənmək- Gənc bir qız olan Ling Li, bahar tətilində şəhərdən nənə və babasını kəndlərində ziyarətə gəlir. Orada qaldığı müddət ərzində geniş ailəsinin üzvləriylə şəhər və çöl həyatının müxtəlif aspektləri və gələcək ehtimallarını müzakirə edir. Bu söhbətlər vasitəsilə kitab mükəmməlliyin ruhi və mənəvi ölçülərini, iş sahəsindəki mənasını və yüksək ideallara bağlılıqla əlaqəsini göz qarşısında saxlayır. Kitabdakı hər dərsdə, mükəmməlliyin bacarılmasında iştirak edən bir və ya daha çox xüsusiyyət və rəftar nəzərdən keçirilir. Kitab 13-14 yaşlarındakı gənclərlə işləmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 

7) Ruhun Məbədi Bədən- Ruhun Məbədi Bədən kitabında gənc insanlara insan ruhunun gücləri üzərində bir miqdar dərinliklə düşünmə fürsəti verilir. Fiziki yaranmaya bu qədər çox vurğu edilən bir dünyada mətn, gənclərlə birlikdə, insanı yaradılmış digər bütün şeylərdən ayıran daxili gücləri araşdırır. Bu araşdırmanı bir müəllim olan Kişi Ian Scottun sinifinə girərək boynuna götürər. Kişi Scott, bir tərəfdən bir qrup tələbə ilə dilə dair bəzi anlayışları nəzərdən keçirərkən, digər tərəfdən onların ruhani qəbulun təbiəti və insan ifadəsinin [bəyanının] gücü kimi şeylər üzərində düşünmələrinə köməkçi olur. Ruhun Məbədi Bədəndəki oxuma parçaları və təlimlər, kitabı oxuyan gəncləri da bənzər şəkildə bir dərin düşünməyə sövq edər. Kitab 14 yaşındakı fərdlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 

Cəmiyyətə Xidmət Layihələri

Yaşadıqları cəmiyyətlərdəki aktual məsələləri təsbit etmələrinə və bunların həlləri haqqında dərindən düşünüb, analiz imkanlarını inkişaf etdirmələrinə köməkçi olan mühitlər sayəsində yeni gənclər, yoldaş qruplarıyla xidmət layihələri hazırlayaraq qonşuluqlarındakı problemlərin həlli üçün hərəkətə keçmə gücünü özlərində taparlar. Cəmiyyətdə etdikləri hərəkət, həm qonşuluqlarının gələcəyə dair ümidlərini artırır, həm də yeni gənclərin qonşuluqlarındakı problemlərin həllində özlərini aktiv bir rol olaraq görmələrini təmin edir.

 

İncəsənət Fəaliyyətləri

Minilliklər insanların özlərini ifadə etmək üçün istifadə etdiyi bir vasitə olan sənətdən də faydalanan yeni gənclik proqramı, bu yolla həm yeni gənclərin gizli qabiliyyətlərini ortaya çıxarmalarına və ətraflarındakı gözəlliyi təqdir etmələrinə, həm də tədris planı boyunca üzərindən keçdikləri anlayışlara dair daha dərin bir anlayış inkişaf etdirmələrinə köməkçi olur.

 

İdman Fəaliyyətləri

İnsan həyatının ən enerjili dövrlərindən biri olan yeni gənclik dövründəki fərdlər, enerjilərini sağlam şəkildə ifadə edəcək mühitlərə ehtiyac duyar. Bu səbəblə proqram, əməkdaşlıq ruhunun yaşıllaşmasına uyğun olan idman fəaliyyətlərini də içində saxlayar.

bottom of page