Kim bir şeyi ciddi-cəhdlə axtararsa, tapar!  16-4

Axtarışın səviyyəsini eşq Məcnunu ilə ölçmək lazımdır. Bir gün Məcnunun torpağı əliyərək göz yaşı tökdüyünü gördülər. Dedilər: «Nə edirsən?» Dedi: «Leylini axtarıram». Dedilər: «Vay sənin halına, Leyli pak bir ruhdandır, sən isə onu torpaqda axtarırsan!» Dedi: «Mən onu hər yerdə axtarmağa çalışıram ki, bəlkə bir yerdə tapa bildim». Bəli, Rəbblər Rəbbini torpaqda aramaq aqil yanında qəbahətli bir iş olsa da, səy və axtarışın kamilliyinə dəlalət edir.

 

Azərbaycan Bəhai İcmasının Rəsmi Saytına Xoş Gəlmisiniz!

Əmin olun bu yolda Allah, səmimi axtaranı Yoluna hidayət edər 

Axtarış Vadisi

Axtarış Vadisi