Axtarış Vadisi

Axtarış Vadisi

Azərbaycan Bəhai İcmasının Rəsmi Saytına Xoş Gəlmisiniz!

Əmin olun bu yolda Allah, səmimi axtaranı Yoluna hidayət edər 

Kim bir şeyi ciddi-cəhdlə axtararsa, tapar!  16-4

Axtarışın səviyyəsini eşq Məcnunu ilə ölçmək lazımdır. Bir gün Məcnunun torpağı əliyərək göz yaşı tökdüyünü gördülər. Dedilər: «Nə edirsən?» Dedi: «Leylini axtarıram». Dedilər: «Vay sənin halına, Leyli pak bir ruhdandır, sən isə onu torpaqda axtarırsan!» Dedi: «Mən onu hər yerdə axtarmağa çalışıram ki, bəlkə bir yerdə tapa bildim». Bəli, Rəbblər Rəbbini torpaqda aramaq aqil yanında qəbahətli bir iş olsa da, səy və axtarışın kamilliyinə dəlalət edir.