top of page

Fərd  və Cəmiyyət

 

Onun daxili həyatı ətraf mühiti formalaşdırır, özü isə onun dərin təsirinə məruz qalır. Biri o birinə təsir edir və insan həyatında hər hansı daimi dəyişiklik bu qarşılıqlı təsirlərin nəticəsidir”.

 

Bu mənada, bəhailər həyatlarının təməlində ikili məqsədin durduğunu anlayırlar: özlərinin ruhani-mənəvi və intellektual inkişafları qayğısına qalmaq və cəmiyyətin transformasiyasına töhfə verməklə Yeni Sivilizasiyanın qurulmasına nail olmaq. Bu ikili məqsəd bəhailərin bütün sahələrdə səylərini formalaşdırmağa kömək edir. Məsələn, onlar yalnız dua etmək və şəxsi həyatları üzərində gündəlik düşünmək, özlərində İlahi məziyyətlər – sevgi, şəfqət, mərhəmət, birlik, fədakarlıq, cəmiyyətə təmənnasız xidmət ruhunu formalaşdırmaqla kifayətlənmir, həm də ətraflarını ibadət ruhu ilə doldurmaqdan, İlahi keyfiyyətləri cəmiyyətdə bərqərar etməkdən ötrü səylər qoyurlar. Onlar yalnız Bəhai dini haqqında biliklərini dərinləşdirməklə işlərini bitmiş hesab etmirlər, Həzrət Bəhaullahın təlimlərini başqaları ilə bölüşür və cəmiyyətdə tətbiqi yollarını müzakirə edirlər. 

bottom of page